جهت مشاهده استعلام سوابق آموزشی یک شخص، لطفا کد ملی ایرانی فرد مورد نظر را به همراه شماره عضویت ایشان در ایباما، در کادر های زیر وارد نمایید و کلید جستجو را بفشارید:
نامنام خانوادگینام موسسه صادر کننده:نوع مؤسسه صادر کننده:کشور مؤسسه صادر کننده:نام دوره :میزان ساعت دوره :نمره دوره :تصویر مدرک :

No entries match your request.

نامنام خانوادگینام موسسه صادر کننده:نوع مؤسسه صادر کننده:کشور مؤسسه صادر کننده:نام دوره :میزان ساعت دوره :نمره دوره :تصویر مدرک :